Fotografia z lipca 1932 roku ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego