Detal z mapy Wieliczki autorstwa Wilhelma Hondiusa (wykonanie) i Marcina Germana (pomiary) z roku 1645 w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie.

 

ANALIZA HERBU ZŁOŻONEGO:

 

A. TARCZA CZTEROPOLOWA

Tarcza czterodzielna w krzyż. W poszczególnych polach godła herbów rodów czworga dziadków Kazanowskiego (czy mówiąc inaczej jego rodziców i obu babek). Tyle że w dość zaskakujących barwach, nie zawsze odpowiadających rzeczywistym barwom tych herbów, a będących raczej wynikiem dość dowolnej inwencji osoby która tę rycinę kolorowała:

1. w polu pierwszym - godło herbu rodu Grzymałów (choć w podstawowej jego wersji ten mur o trzech wieżach i z otwartą bramą nie jest zielony w polu srebrnym/białym ale czerwony w polu złotym/żółtym), I istotnie, rodzina Panów Kazanowskich używała herbu rodu Grzymałów, będąc zapewne jego gałęzią.

2. w polu drugim - godło herbu Paprzyca / Kuszaba (choć w jego podstawowej wersji to koło młyńskie jest szare w polu srebrnym/białym a nie zielone). I istotnie, matką Adama Kazanowskiego jest Zofia z Warszewickich Kazanowska, z rodziny Panów Warszewickich właśnie tego herbu używającej.

3. w polu trzecim - godło herbu rodu Toporów (we właściwych kolorach - srebrny/biały o toporzysku złotym/żółtym, całość w czerwonym polu). I istotnie, babką ojczystą Adama Kazanowskiego jest Katarzyna z Tarłów Kazanowska, z rodziny Panów Tarłów używającej właśnie herbu rodu Toporów i będącej zapewne jego gałęzią.

4. w polu czwartym - godło herbu rodu Pierzchałów (choć w podstawowej jego wersji ten szachowy roch - tu przedstawiony w mniej oczywistej postaci lilii na trzech stopniach, nie jest czerwony w złotym/żółtym polu ale srebrny/biały w polu czerwonym). I istotnie, matką macierzystą Adama Kazanowskiego jest Helena z Sienickich Warszewicka, co do której przynależności herbowej można spotkać różne zdania, ale wśród nich pojawia się też i taki właśnie wariant - że była Pierzchalanką. O ile nie jest to wersja wywiedziona właśnie z tego zabytku to można uznać go za dodatkowy argument za przynależnością tej rodziny Panów Sienickich właśnie do rodu Pierzchałów.

 

B. HEŁMY Z KLEJNOTAMI

Nad tarczą cztery hełmy z labrami, koronami i figurami klejnotnymi. Tu właściwa ich kolejność hierarchiczna, wyznaczająca kolejność ich odczytywania i przyporządkowywania herbom w polach tarczy czterodzielnej jest następująca: jeśli ponumerujemy je od lewej ku prawej (dla patrzącego) numerami 1, 2, 3 i 4, to właściwą kolejnością ich czytania będzie: 2, 3, 1 i 4:

a. klejnot nad hełmem drugim od lewej (dla patrzęcego) - brama powtórzona z pola 1 herbu czterodzielnego plus dodany nad nią pióropusz z piór pawich) - jest to oczywiście klejnot herbu rodu Grzymałów - w tym przypadku Panów Kazanowskich.

b. klejnot nad hełmem trzecim od lewej (dla patrzącego) - szczenięta. To klejnot herbu Paprzyca / Kuszaba czyli w tym przypadku Panów Warszewickich - Zofii z Warszewickich Kazanowskiej, matki Adama Kazanowskiego.

c. klejot nad hełmem pierwszym od lewej (dla patrzącego) - topór - to oczywiście klejnot herbu rodu Toporów - w tym przypadku Panów Tarłów - Katarzyny z Tarłów Kazanowskiej, babki ojczystej Adama Kazanowskiego.

d. klejnot nad hełmem pierwszym od prawej (dla patrzącego) - pióro strusie, tu nietypowo zielone, służy tu, na zasadzie przyporządkowania hierarchicznego ale na tym etapie też i prostej eliminacji, jako klejnot odpowiadający ostatniemu z przedstawionych w tarczy czteropolowej herbów - herbu rodu Pierzchałów, w tym przypadku Panów Sienickich - Heleny z Sienickich Warszewickiej, babki macierzystej Adama Kazanowskiego.