Herb czteropolowy, obejmujący godła czworga dziadków:

  • pole 1 - godło ojczyste - herbu Prus II - panów de Olszowa Olszowskich.
  • pole 2 - godło matki - rodu Łabędziów - matką Hieronima jest Zofia z Duninów Olszowska.
  • pole 3 - godło babki ojczystej - rodu Jastrzębców - babką ojczystą Hieronima jest Elżbieta z Modrzewskich Olszowska (córka Andrzeja Frycza Modrzewskiego, pisarza).
  • pole 4 - godło babki macierzystej - rodu Pobogów - babką macierzystą Hieronima jest Zofia z Koniecpolskich Duninowa.

 

W zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, sygnatura: BJ St. Dr. 19622 I /2.

Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl