Strona tytułowa księgi wydanej w Krakowie przez Jana Firlewicza po 9.07.1595 r.