Widoczny po prawej stronie (dla patrzącego) herb rodu Leszczyców (w polu czerwonym bróg złoty), oznaczony jest w rękopisie uszkodzonym napisem "[_ _ _] in Labissino [...]". Przypisany został przez Helenę Polaczkównę (Księga bracka św. Krzysztofa na Arlbergu w Tyrolu, „Mies. Herald.” R. 10: 1931) Maciejowi z Łabiszyna, rektorowi Uniwersytetu Krakowskiego. Lecz piszący póżniej (1974) Janusz Bieniak, odrzuca tę identyfikację i przypisuje ten herb Maciejowi z Łabiszyna, Wojewodzie Brzeskiemu kujawskiemu, w którym widzi ojca Macieja rektora.

Wappenbuch (Botenbuch) der Bruderschaft des heiligen Christophorus am Arlberg - Sancti Christophori am Arlperg Bruederschafft Buech.

W zbiorach Österreichisches Staatsarchiv (sygn. AT-OeStA/HHStA HS W 242). Źródło kopii cyfrowej: www.archivinformationssystem.at