Obraz olejny malarza wielkopolskiego z XVII wieku, ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej.