Fotogafia z 1929 roku ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego