Obraz z lat 1834-1840 z muzeum w pałacu w Homlu. 

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.