Prezydium konferencji - widoczni: Franciszek Szlachcic (z prawej) oraz Henryk Jabłoński (z lewej).

Fotografia Zbyszka Siemaszki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.