Uczestnicy kongresu słuchają przemówienia doktora Dobrowolskiego. Widoczni m.in.: prezydent RP Ignacy Mościcki (I rząd 4. z lewej), minister pracy i opieki społecznej Marian Zyndram Kościałkowski (I rząd 2. z lewej), metropolita Kościoła prawosławnego w Polsce Dionizy Waledyński (I rząd 3. z lewej), superintendent Kościoła ewangelicko - augsburskiego pastor Juliusz Bursche (I rząd 1. z lewej), Maria Mościcka (siedzi za przemawiającym).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.