Portret opublikowany w książce Ignacego Dąbrowskiego "Śmierć : studyum", wydanej w Warszawie przez Jana Fiszera w 1900 r.