Fotografia wykonan w 1908 roku przez zakład fotograficzny Fricks & Schenck.