Reprodukcja z pocztówki wydanej w 1932 roku w Warszawie przez Ministerstwo Poczt i  Telegrafów.