Ilustracja z książki  Augusta Sokołowskiego "Dzieje porozbiorowe narodu polskiego ilustrowane." T. 1,  wydanej w Warszawie w 1904  roku przez "Wiek". 

Źródło kopii cyfrowej: kpbc.umk.pl.