Członkowie ekip jeździeckich biorących udział w III Międzynarodowych Konkursach Hippicznych na bankiecie zorganizowanym przez marszałka Józefa Piłsudskiego w sali reprezentacyjnej Ministerstwa Spraw Wojskowych. W I rzędzie siedzą m.in.: gen. Aleksander Osiński (3. z lewej), płk A. Nicolaesco (7. z lewej), marszałek Józef Piłsudski (8. z lewej), gen. Juliusz Rómmel (11. z lewej), płk Zbigniew Brochwicz-Lewiński (12. z lewej). W II rzędzie widoczni m.in.: płk Stanisław Grzmot-Skotnicki (7. z lewej), płk Jan Karcz (1. na prawo za marszałkiem), por. Claire (II rząd, 2. na prawo za marszałkiem). W III rzędzie widoczni m.in.: komisarz Rządu na m.st. Warszawę Władysław Jaroszewicz (1. z lewej), płk Stefan Strzemiński (2. z lewej), płk Bolesław Wieniawa- Długoszowski na prawo za płk. Skotnickim), mjr Borsarelli (9. z prawej), hr. Aleksander Skrzyński (1. z prawej) i płk Józef Beck (IV rząd, 4. z lewej) oraz szef Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Karol Romer (stoi za płk. Zbigniewem Brochwicz-Lewińskińskim, w garniturze), płk Sergiusz Zahorski (stoi na lewo za gen. Juliuszem Rómmlem), dowódca szwadronu 1 Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego Janusz Albrecht (8. z prawej w rzędzie najbliżej ściany).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.