Uczestnicy zjazdu z wieńcem przed katedrą wawelską. Widoczni m.in.: wicewojewoda krakowski Piotr Małaszyński (8. z prawej), minister sprawiedliwości Witold Grabowski (5. z lewej), marszałek sejmu Stanisław Car (13. z prawej), prezes Sądu Najwyższego Leon Supiński (10. z prawej), prezydent Krakowa Mieczysław Kaplicki (6. z prawej).