Książka opublikowana w 1688 roku w Warszawie w drukarni Karola Ferdynanda Schreibera.