Marszałek Edward Rydz-Śmigły (stoi w środku) odbiera raport od dowódcy patroli konnych Przysposobienia Wojskowego "Krakusy" gen. bryg. Sergiusza Zahorskiego. Obok stoją minister Tadeusz Kasprzycki i generał Kazimierz Sawicki.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.