Fotografia Foto Forbert ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego