Zespół RWE przed inauguracja Rozgłośni Polskiej. Widoczni od lewej: Lala Markowska, Wacław Radulski, Teresa Nowakowska, Jan Nowak Jeziorański, Tadeusz Nowakowski, Zbigniew Krukowski, Janina Katelbach, Jan Markowski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.