Senat akademicki z rektorem Uniwersytetu Warszawskiego prof. Jan Łukasiewiczem (w pelerynie gronostajowej). Przemawia prorektor prof. Mieczysław Michałowicz.