Widok ogólny auli nniwersyteckiej podczas przemowienia prorektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. Jana Łukasiewicza.