Widok na aulę uniwersytecka podczas uroczystości. W pierwszym rzędzie siedzą od lewej: minister poczt i telegrafów Emil Kaliński, gen. Jakub Krzemieński, minister rolnictwa i reform rolnych Juliusz Poniatowski, marszalek sejmu Stanisław Car, premier Marian Zyndram Kościałkowski, wicemarszałek senatu Wacław Makowski, minister spraw wojskowych gen. Tadeusz Kasprzycki, sekretarz generalny Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości Wacław Jędrzejewicz, minister komunikacji Michał Butkiewicz, senator Janusz Jędrzejewicz, gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski, gen. Czesław Jarnuszkiewicz, wicekomisarz Rządu na miasto stołeczne Warszawę Kazimierz Jurgielewicz, gen. Kazimierz Schally.