W auli uniwersyteckiej podczas uroczystości widoczni są m.in.: marszałek Edward Rydz-Śmigły (siedzi na pierwszym planie). Siedzą w pierwszym rzędzie od prawej: ks.biskup Józef Gawlina, wicemarszałek senatu Jerzy Barański, wicemarszalek sejmu Bogdan Podoski, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Wojciech Świętosławski, minister spraw zagranicznych Józef Beck, wiceminister spraw wojskowych gen. Janusz Głuchowski, minister przemysłu i handlu Antoni Roman. W grugim rzędzie siedzą od prawej : NN, gen. Tadeusz Malinowski, gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski, gen. Stanisław Rouppert. 

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.