Siedzą od lewej: senator Marian Malinowski, generał Tadeusz Kasprzycki, marszałek Senatu Aleksander Prystor, minister opieki społecznej Marian Zyndram Kościałkowski, marszałek Sejmu Stanisław Car, biskup Antoni Szlagowski, prezes Rady Miejskiej w Warszawie Rajmund Jaworowski, Henryk Strasburger, wojewoda krakowski Michał Gnoiński.