Na pierwszym planie od lewej ministrowie: Stanisław Sopicki, Bronisław Kuśnierz, Adam Tarnowski.

Fotografia Czesława Datki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.