Od lewej ministrowie: Adam Tarnowski, Adam Pragier, Jan Kwapiński, premier Tomasz Arciszewski. Od prawej ministrowie: Bronisław Kuśnierz, Władysław Folkierski.

Fotografia Czesława Datki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.