Fotografia grupowa uczestników uroczystości. Widoczni m.in.: ks. senior Karol Kulisz (2. z lewej), superintendent Kościoła ewangelicko - augsburskiego Juliusz Bursche (3. z lewej), profesor teologii praktycznej na Wydziale Teologii Ewangelickiej UW ks. prof. Karol Michejda (3. z prawej), ks. prof. Jan Stonawski (2. z prawej).