Portret w mundurze bułgarskim opublikowane w książce Józefa Lipkowskiego "Bohaterka Adryanopola : Kondża-Gul (Paczek Róży)", wydanej w Warszawie w 1913 r.