Fotografia Dobrowolskiego ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego