Na fotografii grupowej uczestników zjazdu widoczni są m.in.: wiceminister spraw wewnętrznych Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski (stoi w środku, w okularach), doktor medycyny Ludwik Korybut-Daszkiewicz (stoi na prawo od B. Klukowskiego, bródka i wąsy), lekarz Wacław Graba-Łęcki (stoi z lewej, bliżej środka ze złozonymi rękami), dyrektor Zakładu Zdrojowego w Krynicy Leon Nowotarski (stoi z lewej przed mężczyzną w jasnym garniturze).

Fotografia Kazimierza Wiśniowskiego ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego