Prezydium zjazdu na dziedzińcu ratusza przy studzience z postacią grającego na skrzypcach flisaka Iwo. Siedzą m.in.: Jan Nowodworski (1), Bolesław Bielawski (3), Stefan Piechocki (4), Antoni Dziędzielewicz (5), Tadeusz Sokołowski, Mieczysław Engiel, stoją m.in.: Marian Ujejski, Tadeusz Janiszewski (10), Nieduszyński, Artur Till (13), Ignacy Dziedzic (14), Karol Argasiński, Marceli Doerffer.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.