Delegacja japońska wraz z m.in.: dyrektorem Targów Henrykiem Grosmanem (3. z lewej) i komisarzem Rządu RP we Lwowie Ottem Nadolskim (2. z lewej).

Fotografia wykonana przez Zakład fotograficzny Kordyan.