Członkowie delegacji polskiej przed gmachem Politechniki Budapesztańskiej. Stoją od lewej: dr Jerzy Grochowski z SGGW, dr Władysław Płoński z Politechniki Lwowskiej, inż. Józef Kostyrko, dr inż. Tadeusz Włoczewski z SGGW, dr Marian Nunberg z SGGW, prof. Marian Sokołowski z SGGW, dr Franciszek Krzysik z Politechniki Lwowskiej, inż. Henryk Orłoś, dr Stanisław Tyszkiewicz, kierownik Stacji Oceny Nasion w Instytucie Badawczym Lasów Państwowych, inż. Zieliński, inż. Maciej Zajączkowski, inż. Kaczor.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.