Wojewoda wołyński Aleksander Hauke-Nowak dokonuje otwarcia IX Targów Wołyńskich w obecności prezydenta m. Równego Stanisława Wołka i dyrektora Targów Tadeusza Górnickiego.