Drzeworyt Edwarda Nicza opulikowany w 1885 roku w czasopismie "Kłosy", t. 40, nr 1018, s. 9. 

Źródło kopii cyfrowej: Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa.