Fotografia Stanisława Bielejca ze zbiorów Fototeki FINA.