Obraz olejny z lat 1866-1870, namalowany według wzoru z 1. połowy XVI wieku, ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej.