Jadwiga Pini-Suchodolska widoczna pierwsza z lewej. 

Fotografia wykonana przed 1939 rokiem.