Drzeworyt Juliana Schübelera, według wzoru Józefa Buchbindera, opublikowany w 1885 roku na pierwszej stronie  "Tygodnika Ilustrowanego", nr 105 s. 1.