Obraz ze zbiorów Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina w Moskwie. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (PD).