Obraz olejny namalowany w 1876 roku według wzoru nieznanego malarza z XVII wieku, ze zbiorów Biblioteki Kórnikiej PAN.