Fotografia ze zbiorów Biblioteki Śląskiej w Katowicach.