Drzeworyt z 1880 roku według wzoru Józefa Buchbindera, opublikowany w "Tygodniku Ilustrowanym', nr 229, s. 305. .