Ilustracja z książki Juliana Baczyńskiego "Dzieje Polski ilustrowane. T.2", wydanej w Poznaniu w 1920 roku (ryc. wklejona po str. 592 wydana nakładem K. Rzepeckiego w Poznaniu).