Drzeworyt według wzoru Wojciech Gersona z drugiej połowy XIX wieku.