Obraz olejny nieznanego autora ze zbiorów Muzeum Narodowego Szwecji