Fotografia  z lat 1966-1976 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego