Fotografia z 1964 roku ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.