Pocztówka z serii "Współcześni pisarze polscy", wydana w 1933 roku przez Wydawnictwo Komitetu Głównego Tygodnia Książki Polskiej.